სტუდენტების პროექტები

მოდერნისტული საცხოვრებლის მომავალი. ვაჟა-ფშაველას მე-6 კვარტალი თბილისში

2023 წლის შემოდგომის სემესტრში კარლსრუეს ტექნოლოგიების ინსტიტუტის სტუდენტებმა ვაჟა-ფშაველს მე-6 კვარტლის მდგრადი განვითარებისთვის ურბანული დიზაინის კონცეფციები შეიმუშავეს. სტუდენტებს უნდა შეექმნათ სახელმძღვანელო სტრატეგიები უბნის ტრანსფორმაციისთვის და ეჩვენებინათ სივრცითი ჩარევები საბინაო პირობებისა და საცხოვრებელი გარემოს გასაჯანსაღებლად.
კურსის ნაწილი დაეთმო ვორქშოპს, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ოდესის სამოქალაქო ინჟინერიისა და არქიტექტურის სახელმწიფო აკადემიასთან თანამშრომლობით განხორციელდა. 

აქ წარმოდგენილია რამდენიმე შერჩეული პროექტი, რომელიც ასახავს სხვადასხვა მიდგომას თუ როგორ შეიძლება გავუფრთხილდეთ სივრცით და სოციალურ სტრუქტურას და როგორ შევქმნათ დიალოგი ძველსა და ახალს შორის.


Back to the Future

Co-Living

Green Connection

Symbiosis

Mission Activate

Embrace the Neighborhood

Urban Synergies

განვითარების სცენარები